EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

29.05.2018.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Fondovi

Naziv projekta:
Preradom i plasmanom šipanskog rogača do veće konkurentnosti obrta Bonita

Broj Ugovora:
KK. 03.2.1.06.1860

Kratki opis projekta:
Obrt BONITA će provedbom projekta proširiti kapacitete postojeće poslovne jedinice te se na domaćem tržištu prerade rogača pozicionirati kao jedan od značajnijih prerađivača. To će se postići nabavkom nove opreme za preradu rogača i radnog vozila, preuređenjem proizvodnog pogona i skladišta, uz edukaciju zaposlenika te provedbom marketinških mjera. Zahvaljujući kompetentnim zaposlenicima te vrhunskoj opremiosigurati ćemo iznimnu kvalitetu proizvoda budućim kupcima uz kontinuiran rast prihoda i dodatno zapošljavanje.

Ciljevi projekta:
Naš cilj je ponuditi vrhunsko rogačevo brašno tržištu, organizirati konstantan otkup rogača na Šipanu kao i na ostalim Elafitskim otocima uz povećanu otkupnu cijenu te na taj naćin revitalizirati uzgoj ove zaboravljene ali visoko vrijedne biljke.
Provedbom elemenata projekta (kupnja opremei radnog vozila, preuređenje proizvodnogpogona i skladišta, edukacija zaposlenika, dizajnproizvoda, marketinške mjere) osigurati će seostvarenje ovog cilja jer će se proširenjemposlovanja očuvati postojeća i otvoriti novaradna mjesta.

Ukupna vrijednost Projekta: 843,500.00 HRK
Iznos potpore: 280.000,00 HRK

Razdoblje provedbe Projekta je od 1.rujna 2017. do 01.svibnja 2018.

Kontak osoba:
Mato Goravica
mato.goravica@gmail.com
tel: +385 (0)20 758 175
mob +385 (0)98 906 0466

Više o europskim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost obrta Bonita.