O Šipanu

13 plodnih vrtova, otoka i otočića, smještenih u neposrednoj blizini Dubrovnika poznati su pod nazivom Elafiti. Od najranijeg razvitka grada Dubrovnika elafitski su otoci činili njegov posjed(Astarea), a društveno gospodarski razvitak bio je usko vezan s onim Dubrovačke Republike. Sam naziv potječe od grčkih rijeći ELAIA (maslina) i FITOS (činiti da raste), te se u duhu hrvatskog jezika ime „ Elafitski otoci“ može protumačiti kao maslinama obrasli otoci. I doista gdje god da uperite pogled terase nekada zasađene maslinama su na vidiku. Što se tiče poljoprivrednih djelatnosti na Elafitima obrađivana je sva površina koja se mogla obraditi, te su unaprijeđivane nasljeđene kulture i sađene nove.

Šipan, najveći i najnaseljeniji, otok pomoraca, ribara i zemljoradnika, oduvijek se isticao među njima. Po površini obradive zemlje i po svojim proizvodima je bio na prvom mjestu u Dubrovačkoj Republici. Zahvaljujući mogućnostima za obavljanje više privrednih djelatnosti u isto vrijeme, a što je stanovništvu ovog otoka donosilo ogromne prihode, otok su prozvali "mali otok od zlata". Brodogradnja, brodovlasnštvo, pomorska trgovina, izvoz, razni obrti (kovači, zlatari..) a posebno vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj rogača i smokava činili su okosnicu otočke privrede.

U novije doba uz razvoj turizma mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva revitaliziraju nasljeđene poljoprivredne kulture te doprinose razvoju otoka izlazeći na tržište sa svojim proizvodima.